Mainiokoti Kultaruskon menestystarina Aarni Henkilöstön kanssa

syys 8, 2023

Kun yritys kohtaa haasteita ja tavoittelee menestystä, oikean kumppanin merkitys nousee ratkaisevaan asemaan. Onnistunut yhteistyö voi olla se ratkaiseva tekijä, joka auttaa yritystä ylittämään vaikeudet ja saavuttamaan halutut tulokset. Tässä artikkelissa pureudumme syvemmälle Mainiokoti Kultarusko -yrityksen kiehtovaan menestystarinaan, tutustuen siihen, miten Aarni Henkilöstö oli tukemassa yritystä sen pyrkimyksissä ja mahdollistamassa merkittäviä parannuksia työntekijöiden laadun ja tehokkuuden näkökulmasta. Käymme läpi kuinka kumppanuus Aarni Henkilöstön kanssa auttoi Mainiokoti Kultaruskoa voittamaan vastoinkäymiset ja löytämään sopivia lähihoitajia aina tarvittaessa.

Mainiokoti Kultaruskon yksikön johtaja kertoo

Piia Niinimäki-Mikkonen, Mainiokoti Kultaruskon yksikön johtaja, tarjoaa näkemyksiä heidän yhteistyöstään Aarni Henkilöstön kanssa. Organisaatio on kohdannut haasteita erityisesti lähihoitajien saatavuudessa, mikä heijastaa yleistä ongelmaa terveydenhuollon alalla – pätevien ammattilaisten löytäminen voi osoittautua vaativaksi tehtäväksi. Tämä huolenaihe heijastaa laajemmin terveydenhuoltoalalla vallitsevaa haastetta, jossa pätevän henkilöstön löytäminen voi olla monimutkaista.

Mainiokoti Kultaruskon kontekstissa Piia Niinimäki-Mikkosen johtajuus nousee ohjaavaksi ääneksi. Hänen yhteistyönsä Aarni Henkilöstö Oy:n kanssa on toiminut strategiana näiden haasteiden käsittelemiseksi. Lähihoitajien niukkuus on tuonut esiin monimutkaisen tilanteen, ja Piia korostaa, miten pätevän henkilöstön niukkuus heijastaa laajempaa haastetta terveydenhuollon alalla.

Nopeat toimet lähihoitajapulan ratkaisemiseksi

Aarni Henkilöstö osoitti jälleen kerran osaamisensa tehokkaana ja luotettavana yhteistyökumppanina, kun akuutti tarve lähihoitajista tuli ajankohtaiseksi. Heidän positiivinen maineensa oli levinnyt suusanallisten suositusten ansiosta, mikä herätti kiinnostuksen yhteistyöstä Mainiokoti Kultarusko -yrityksen kanssa. Aarni Henkilöstö tarjosi välitöntä apua lähihoitajapulan tilanteessa ja loi perustan pitkäaikaiselle yhteistyölle, joka pohjautui vahvaan ammattitaitoon ja kykyyn reagoida haasteisiin joustavasti. Tämä yhteistyö ei ainoastaan tyydyttänyt välitöntä tarvetta, vaan loi myös toimintamallin tuleville innovatiivisille ja menestyksekkäille yhteistyöhankkeille hoitoalan vaativassa toimintaympäristössä.

Taitavat lähihoitajat ja tehokkuuden kukoistus

Taitavat lähihoitajat ovat epäilemättä tärkeitä terveydenhuollon ammattilaisia, ja yhteistyössä Aarni Henkilöstön kanssa heidän vahvuutensa korostuivat entisestään. Aarni Henkilöstön välittämät uudet lähihoitajat osoittautuivat arvokkaiksi voimavaroiksi Mainiokoti Kultaruskon tiimille. Heidän ammattitaitonsa ja työmotivaationsa vaikuttivat myönteisesti potilaiden hoidon laatuun sekä työyhteisön yleiseen ilmapiiriin. Tämä esimerkki korostaa, kuinka tehokas yhteistyökumppani voi vahvistaa terveydenhuollon organisaatiota ja sen kykyä tarjota laadukasta hoitoa.

Sujuva yhteistyö nopealla reagoinnilla

Tavoitteellinen yhteistyö nopealla reagointikyvyllä on merkittävä tekijä monissa organisaatioissa ja tässä tapauksessa Aarni Henkilöstö erottuu vahvana yhteistyökumppanina. Niinimäki-Mikkonen ilmaisi, että Aarni Henkilöstön helppo saatavuus ja ripeä reagointi loivat perustan sujuvalle yhteistyölle. Hän totesi myös että Aarni Henkilöstön sovellus vahvistaa tätä sujuvaa yhteistyötä entisestään tarjoamalla käyttäjäystävällisen tavan hoitaa henkilöstöasioita ja tiimiviestintää.

Erityisesti heidän vaivaton puhelinyhteytensä on suuri etu kiireisissä tilanteissa, jotka ovat arkipäivää terveydenhoitoalalla. Aarni Henkilöstö osoittaa vahvaa sitoutumista tehokkaaseen ja sujuvaan yhteistyöhön kyvyllään reagoida nopeasti ja tarjota tukea saumattomasti.

Inspiroiva yhteistyö Mainiokoti Kultaruskon ja Aarni Henkilöstön välillä

Yhteistyön voima menestyksen takana nousee esille selkeästi, kun tarkastelemme Mainiokoti Kultaruskon ja Aarni Henkilöstön välistä yhteistyötä. Tämä yhteistyö on loistava esimerkki siitä, kuinka oikean kumppanin valinta voi olla ratkaisevan tärkeä tekijä yrityksen kehitykselle. Kuten tässä esimerkissä on käynyt selväksi, yhteistyökumppanin valinnalla voi olla merkittävä vaikutus sekä toiminnan sujuvuuteen että haasteiden voittamiseen.

Mainiokoti Kultarusko ja Aarni Henkilöstö ovat yhdessä luoneet inspiroivan menestystarinan, joka ulottuu lähihoitajapulan ratkaisemisesta paljon laajempaan kokonaisvaltaiseen vaikutukseen. Tehokkaampi hoito ja parantunut työilmapiiri ovat vain osa tuloksista, jotka tämä yhteistyö on saavuttanut. Aarni Henkilöstön tarjoama ratkaisu ei ole ainoastaan korjannut akuuttia ongelmaa, vaan se on myös vahvistanut organisaation laatua ja toiminnan tehokkuutta.

Tämä yhteistyö on elävä esimerkki siitä, miten omistautunut kumppani voi olla avainasemassa parempaan työilmapiiriin. Kun organisaatiot yhdistävät voimansa ja tietotaitonsa, niiden potentiaali moninkertaistuu. Mainiokoti Kultaruskon ja Aarni Henkilöstön tarina osoittaa, kuinka yhteistyöllä voidaan saavuttaa tavoitteita, joita yksin olisi vaikeampi saavuttaa. Tämä on innoittava esimerkki siitä, miten yhteistyöllä ja oikeilla kumppaneilla voi rakentaa menestyksen perustan pitkälle tulevaisuuteen.

Lue lisää Mainiokoti Kultaruskosta: https://mainiokodit.fi/hoivakodit/mainiokoti-kultarusko

Lue lisää sivuiltamme miten tavoittaa tehokkaasti sote-alan työntekijöitä:

Onko sinulla tarve osaaville sote-alan työntekijöille? Vai haluaisitko muuten vaan jutella? Ota yhteys!

Toimitusjohtaja
Juhani Kenttälä
+358 44 223 2844
juhani.kenttala@aarnihenkilosto.fi

Alla myös koko tiimimme yhteystiedot:

https://www.aarnihenkilosto.fi/meista/#contact-team