Tietosuojalauseke

 

TIETOSUOJASELOSTE – TYÖNHAKIJAT

 

REKISTERINPITÄJÄ:

Aarni Henkilöstö Oy
Y-tunnus 3022271-2
Mikonkatu 18 a 3
00100 Helsinki
puh. 040 4107 124

REKISTERIASOISTA VASTAAVAT HENKILÖT

Toimitusjohtaja Juhani Kenttälä, juhani.kenttala@aarnihenkilosto.fi, 044 223 2844

REKISTERIN NIMI

Aarni Henkilöstö Oy:n työnhakijarekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteriin kerätään tietoja, joita Aarni Henkilöstö Oy tarvitsee työnhakijoiden rekrytoinnissa ja välittämisessä sekä työsuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä. Työnhakijoiden voi osoittaa hakemuksen kohdistettuun työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen perustuvat työnhakijan antamaan suostumukseen. Työnhakijan antamia hakemustietoja säilytetään ja käytetään hakijarekisterissä. Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan välittömästi tai hän voi itse poistaa tiedot omilla tunnuksillaan.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköposti, syntymäaika, millaista työtä hakee, koulutus, työkokemus, osaaminen, CV ja hakemusliitteet sekä hakijan oma esittely. Osa täytettävistä tiedoista on pakollisia, osa vapaaehtoisia. Rekisteri voi sisältää myös rekrytointiin tai työsuhteeseen välttämättömiä todistuksia, kuten terveystarkastustodistus altisteisessa työssä, rokotusselvitys tai lääkeluvat.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään työnhakijalta hänen suostumuksellaan. Työnhakijalta kerättävät tiedot koostuvat työnhakijan toimittamasta hakemuksesta, työ-, koulu- ja muista todistuksista sekä työnhakijan mahdollisessa haastattelussa antamista tiedoista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröityjen suostumusta. Rekisteröidyn suostumuksella voidaan työtehtävien kannalta tiettyjä tarpeellisia henkilötietoja luovuttaa Aarni Henkilöstö Oy:n asiakasyritykselle, jonka toimeksiantoon työnhakija on ehdolla.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään TeamTailor AB:n, sekä Haahtela HR Oy:n tietokantoihin. Rekisteri koostuu sekä manuaalisesta että atk-pohjaisesta rekisteristä. Rekisterillä ei ole yhteyttä muihin henkilörekistereihin. Atk-pohjaista rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokoneet joilla tietoja käytetään, on suojattu salasanoin. Rekisteriä käytetään Aarni Henkilöstö Oy:n määrittelemillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, joita on määritelty erilaisille tasoille riippuen toimihenkilön työtehtävistä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta kolmansilta tahoilta Aarni Henkilöstö Oy vaatii riittävää tietosuojausta sekä sitoumusta olla käyttämättä henkilötietoja.

Yksityisyydensuoja on meille ensisijaisen tärkeä asia, ja teemme siksi ahkerasti töitä sen eteen, että käyttäjien henkilötietoja käsitellään äärimmäisen huolellisesti. Ryhdymme kaikkiin toimenpiteisiin, joita meiltä voidaan kohtuudella odottaa, varmistaaksemme, että käyttäjien ja muiden henkilöiden henkilötietoja käsitellään turvallisesti sekä tämän yksityisyydensuojakäytännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tiedon siirtämiseen internetissä ja mobiiliverkossa liittyy kuitenkin aina jonkinasteinen riski, joten kaikki siirrot tehdään tietoja siirtävän henkilön omalla vastuulla. On tärkeää, että myös käyttäjät kantavat vastuun siitä, että heidän tietonsa ovat turvassa. On käyttäjien omalla vastuulla varmistaa, että heidän kirjautumistietonsa pysyvät salaisina.

Rekisterin tietoihin pääsee tarvittaessa käsiksi TeamTailorin ja Haahtela HR:n käyttötuki ja ohjelmoijat, joiden pitää teknisen tuen ja ongelmien selvitysten takia päästä tietoon käsiksi.

Toiminnoista, joita käyttäjät järjestelmän sisällä suorittavat, tallennetaan tietoja järjestelmän lokeihin. Tärkeimpiä näistä ovat sisään ja uloskirjautumiset sekä muutosloki, joka sisältää kaikki tapahtuneet tietojen muokkaukset ja muutoksen tarkan päiväyksen ja kellonajan sekä suorittajan.

Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta palveluntuottajilta Aarni Henkilöstö Oy vaatii riittävää tietosuojausta sekä sitoumusta olla käyttämättä rekisteritietoja.

TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Kirjautuessaan henkilö pääsee katsomaan, muuttamaan ja poistamaan hakemuksella antamiaan tietojaan. Mikäli henkilö haluaa nähdä kaikki hänestä kerätyt tiedot, tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti Aarni Henkilöstö Oy:n toimipisteessä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista.

VASTUSTAMIS- JA VALITUSOIKEUS

Vastustamisoikeus: Henkilöllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, keskeytämme henkilötietojesi käsittelyn (säilytystä lukuun ottamatta) siksi aikaa, kunnes saamme käsittelyn lainmukaisuuden selvitettyä.

Valitusoikeus: Henkilöllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.