Työskentely hoiva-avustajana – Työllistymisen näkymät ja uramahdollisuudet

elo 21, 2023

Hoitajana työskenteleminen on palkitsevaa ja antoisaa, sillä se tarjoaa mahdollisuuden auttaa ja tukea ihmisiä heidän arjessaan. Hoiva-avustajan tehtäviin kuuluu monenlaista työtä, ja tässä artikkelissa kerromme, millaisia mahdollisuuksia hoitajana työskentely tarjoaa, keitä ovat hoiva-avustajien asiakkaat ja millaisissa työpaikoissa he voivat toimia. Hoitajana työskentely tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ja erilaisia työympäristöjä. Jatka siis lukemista ja opi lisää hoiva-avustajan työtehtävistä, asiakaskunnasta ja uramahdollisuuksista!

Hoiva-avustajan työtehtävät; Hoiva-avustajan työympäristöt; Vammaisten hoito; Työskentely yksityisissä hoivapalveluissa; Hoiva-avustajan rooli

Hoiva-avustajan työtehtävät ja -ympäristöt

Hoitajina työskentelevät voivat toimia erilaisissa rooleissa ja työympäristöissä. Hoiva-avustajat voivat työskennellä esimerkiksi kotihoidossa, hoivakodeissa, sairaaloissa ja kuntoutuskeskuksissa.

 1. Kotihoidossa: Kotihoidossa työskentelevät hoiva-avustajat käyvät asiakkaiden luona tarjoamassa apua ja hoivaa heidän omassa kodissaan. Työ voi sisältää avustamista päivittäisissä toimissa, kuten pukeutumisessa, peseytymisessä, lääkkeiden antamisessa ja ruuanlaitossa. Kotihoidossa työskentelevät hoiva-avustajat pääsevät luomaan läheisen ja luottamuksellisen suhteen asiakkaisiinsa.

 2. Hoivakodeissa: Hoivakodeissa hoitajat työskentelevät asukkaiden hyvinvoinnin ja hoivan parissa, vastaten heidän perustarpeistaan ja tarjoten tukea heidän päivittäisissä aktiviteeteissaan, kuten ruokailussa, henkilökohtaisessa hygieniassa ja liikkumisessa, mutta heidän tehtävänsä eivät rajoitu vain fyysiseen hoivaan, sillä he myös luovat lämpimän ja empaattisen ilmapiirin asukkaiden keskuuteen, jossa jokainen tuntee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Lisäksi hoiva-avustajat osallistuvat erilaisten virikkeiden ja aktiviteettien järjestämiseen, joilla pyritään tukemaan asukkaiden henkistä ja sosiaalista hyvinvointia, mikä tekee heistä merkittävän ja välttämättömän osan hoivakotiyhteisöä.

 3. Sairaalassa: Sairaalassa työskentelevät hoiva-avustajat tukevat sairaanhoitajia ja muita terveydenhuollon ammattilaisia potilaiden hoidossa. He voivat osallistua esimerkiksi potilaiden pesuihin, liikkumisen tukemiseen ja avustaa erilaisissa hoitotoimenpiteissä. Sairaalaympäristössä hoiva-avustajat ovat tärkeä osa tiimiä, joka pyrkii varmistamaan potilaiden hyvinvoinnin.

 4. Kuntoutuskeskuksissa: Kuntoutuskeskuksissa hoiva-avustajat toimivat kuntoutusprosessin tukena auttaen asiakkaita heidän kuntoutumisessaan ja toipumisessaan monipuolisilla tehtävillään, kuten avustamalla harjoituksissa ja terapiassa, seuraamalla lääkitystä ja tarjoamalla emotionaalista tukea. Kuntoutuskeskuksessa työskenteleminen tarjoaa heille ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä asiakkaiden edistymistä ja toipumista läheltä, mikä tuo tyydytystä ja merkityksellisyyttä heidän työhönsä auttaessaan ihmisiä palautumaan ja parantumaan kokonaisvaltaisesti.

Asiakaskunta

Hoitajina työskentelevät kohtaavat monenlaisia asiakkaita, joilla voi olla erilaisia tarpeita ja haasteita. Tämän monipuolisuuden myötä hoiva-avustajat ovat valmiita ja kykeneviä tarjoamaan laadukasta hoivaa ja tukea eri elämäntilanteissa. Asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa:

 1. Ikäihmiset: Hoiva-avustajat ovat usein läsnä vanhusten arjessa tarjoten heille apua ja tukea heidän päivittäisissä toimissaan. Ikäihmisten kanssa työskennellessä hoiva-avustajat voivat olla merkittävässä roolissa tukemassa heidän itsenäistä ja arvokasta elämäänsä. Vanhukset ansaitsevat mahdollisuuden saada apua arkipäivän askareissaan ja lämpimän kohtelun, joka tekee heidän päivistään turvallisia ja mielekkäitä.

 2. Vammaiset: Vammaisten henkilöiden avustaminen voi sisältää erilaisten liikkumisen apuvälineiden käyttämistä ja heidän tukemistaan erilaisissa päivittäisissä toimissa. Vammaistyössä hoiva-avustajat voivat auttaa parantamaan asiakkaiden elämänlaatua ja itsenäisyyttä. Heidän tukensa mahdollistaa vammaisille henkilöille paremman elämänlaadun ja mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan eri aktiviteetteihin.

 3. Sairaat: Sairaalassa työskentelevät hoiva-avustajat ovat korvaamattomia potilaiden sairaalahoitojen aikana, sillä he auttavat potilaita heidän perustarpeissaan. Sairaala on paikka, jossa hoiva-avustajat voivat olla tukena ja luoda turvallisen ympäristön potilaille. Heidän ammattitaitonsa ja empatiansa auttavat lieventämään sairaalassaoloon liittyvää stressiä ja epävarmuutta.

 4. Kuntoutujat: Kuntoutuskeskuksissa hoiva-avustajat toimivat kuntoutusprosessin tukena auttaen asiakkaita heidän kuntoutumisessaan ja toipumisessaan. Kuntoutusprosessin aikana hoiva-avustajat voivat olla mukana tukemassa asiakkaiden toiveiden ja tavoitteiden saavuttamista. Kuntoutujat tarvitsevat kannustavaa ja ammattitaitoista apua voidakseen palata täysipainoiseen elämään, ja hoiva-avustajat tarjoavat juuri tätä tukea kuntoutuskeskuksissa.

Yhteenvetona hoiva-avustajien työ kattaa monipuolisesti eri asiakasryhmät, ja heidän työnsä vaikuttaa positiivisesti ihmisten elämään erilaisissa hoitoympäristöissä. He ovat välttämättömiä voimavaroja ja osa tiimejä, jotka pyrkivät takaamaan asiakkaiden hyvinvoinnin, kuntoutumisen ja toipumisen kaikissa tilanteissa.

Laajat uramahdollisuudet

Hoitajina työskentelevät voivat työllistyä erilaisiin organisaatioihin ja yhteisöihin, joissa heidän ammattitaitonsa ja huolenpitokykynsä ovat arvostettuja. Alla on luettelo erilaisista työpaikoista, joissa hoiva-avustajat voivat työskennellä:

 1. Kunnan tai kaupungin palveluksessa: Monet hoiva-avustajat työskentelevät kunnan tai kaupungin kotihoitopalveluissa tai hoivakodeissa. Kunnallinen työ voi tarjota vakaita työmahdollisuuksia ja hyviä työsuhde-etuja. Tässä ympäristössä hoiva-avustajat ovat osa laajaa terveydenhuollon verkostoa, ja heidän panoksensa on tärkeä, jotta kaikilla on mahdollisuus saada laadukasta hoivaa ja tukea.

 2. Yksityiset hoivapalvelut: Yksityiset hoivapalveluyritykset tarjoavat myös hoiva-avustajille työmahdollisuuksia erilaisissa hoitotehtävissä. Yksityisellä puolella työskentelevät hoiva-avustajat voivat kohdata monenlaisia asiakkaita ja työtehtäviä. Tämä työympäristö voi tarjota joustavuutta ja mahdollisuuden erikoistua tiettyihin hoitokäytäntöihin tai asiakasryhmiin.

 3. Sairaalat ja terveyskeskukset: Sairaalat ja terveyskeskukset työllistävät hoiva-avustajia tukemaan sairaanhoitajien työtä. Terveysalan organisaatiot tarjoavat mahdollisuuden toimia osana moniammatillista tiimiä, jossa jokaisen panos on ratkaisevan tärkeä potilaiden hoidossa. Sairaalaympäristössä työskentelevät hoiva-avustajat ovat mukana hoidon kokonaisvaltaisessa toteutuksessa ja varmistavat potilaiden perustarpeiden täyttymisen heidän sairaalahoitojensa aikana.

 4. Kuntoutuskeskukset: Kuntoutuskeskuksissa hoiva-avustajat ovat osa kuntoutusprosessia ja toimivat kuntoutujien tukena. Kuntoutuskeskukset tarjoavat mahdollisuuden nähdä asiakkaiden edistymistä ja toipumista läheltä. Kuntoutusprosessin aikana hoiva-avustajat ovat mukana tukemassa asiakkaiden toiveiden ja tavoitteiden saavuttamista, ja heidän työnsä merkitys korostuu erityisesti kuntoutujien elämänlaadun parantamisessa.

 5. Hoitolaitokset ja palvelukodit: Hoiva-avustajat voivat löytää työmahdollisuuksia myös erilaisista hoitolaitoksista ja palvelukodeista, jotka tarjoavat asumispalveluita asiakkaille. Tässä ympäristössä hoiva-avustajat voivat auttaa asiakkaita heidän päivittäisissä toimissaan ja luoda heille turvallisen ja viihtyisän asumisympäristön.

Yhteystiedot: https://www.aarnihenkilosto.fi/meista/#contact-team

Jos olet kiinnostunut työskentelemään hoiva-avustajana ja haluat tarjota apuasi sekä tukeasi asiakkaille heidän arjessaan, ota yhteyttä rekrytointitiimiimme. Kerromme sinulle mielellämme lisää avoinna olevista työpaikoista ja hoiva-avustajan työstä.

Rekrytointitiimimme yhteystiedot: https://ura.aarnihenkilosto.fi/people

Aarni Henkilöstön avoimet työpaikat löytyvät osastoittain täältä: https://ura.aarnihenkilosto.fi/departments

Voit ottaa yhteyttä meihin, jos haluat kuulla meistä tai työhön liittyvistä asioista tarkemmin. Meille voi myös kertoa toiveet siitä, millaista työtä tekisit mieluiten. 

Tervetuloa mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten joukkoon!