MITÄ ON HENKILÖSTÖVUOKRAUS? -Eri osapuolten näkökulmat

huhti 28, 2023

Mitä on henkilöstövuokraus? -Eri osapuolten näkökulmat

Henkilöstövuokrauksesta on tullut yhä suositumpi vaihtoehto työntekijöitä hakeville yrityksille ihan ympäri maailman.

Henkilöstövuokraus helpottaa jokaista osapuolta työllistämällä työnhakijoita, sekä löytämällä yrityksille heidän tarvitsemiaan työntekijöitä.

Tässä artikkelissa käymme läpi henkilöstövuokraukseen liittyviä asioita sekä palvelua käyttävien yritysten, että vuokratyöntekijöiden näkökulmasta.

Mitä on henkilöstövuokraus

Mikä on vuokratyö?

Join:n artikkelissa on kiteytetty hyvin:

”Vuokratyöllä (usein lyhennettynä tilapäistyöksi) tarkoitetaan työntekijän leasing-muotoa. Henkilöstöpalvelun tuottaja vuokraa ammattitaitoisen työntekijän – tai hänen osaamisensa – ulkopuoliselle yritykselle, joka tarvitsee henkilöstöä välittömästi.”

Henkilöstövuokrausyritys siis palkkaa työntekijöitä kolmannen osapuolen organisaation kautta ja vuokraa niitä työntekijöitä hakeville yrityksille määräajaksi.

Mitä on henkilöstövuokraus
Mikä on vuokratyö

Miksi työnantajat haluavat käyttää vuokratyöntekijöitä?

Määräaikainen vuokrahenkilöstö on tärkeä osa työmarkkinoita.

Yritykset voivat löytää helposti henkilöstövuokrausyritysten kautta juuri tarvitsemanlaisiaan työntekijöitä: sekä kouluttamattomia, että hyvin koulutettuja asiantuntijoita.

Yritysten työntekijätilanne voi vaihdella lyhyelläkin aikavälillä monesta eri syystä, kuten yrityksen nopean kasvun, sesongin, työntekijöiden eläköitymisten, äitiyslomien tai sairastelujen vuoksi.

Tällaisissa tilanteissa yrityksillä voi olla pikainenkin tarve uudelle työntekijöille, eikä oma resurssi välttämättä riitä niiden etsimiseen. Henkilöstövuokrauksesta on suuri apu näille yrityksille, sillä vuokrauksen avulla he voivat saada nopeasti ja tehokkaasti lisää työvoimaa tarvitsematta itse käydä läpi laajoja rekrytointiprosesseja tai sitoutua pitkäaikaisiin työsopimuksiin.

Henkilöstövuokraus on nykyään oleellinen osa useiden yritysten rekrytointi- ja henkilöstöstrategiaa. Osa yrityksistä ei välttämättä halua palkata työntekijöitä ollenkaan omiksi työntekijöikseen henkilöstövuokrauksen kustannustehokkuuden ja vaivattomuuden vuoksi.

Kannattaako Henkilöstövuokraus?

On useita syitä, miksi henkilöstövuokraus on kannattavaa yrityksille, mutta nostamme nyt kolme tärkeintä seikkaa, miksi henkilöstövuokraus kannattaa:

 1. Henkilöstövuokraus tarjoaa joustavuutta henkilöstövaatimusten suhteen – yritykset voivat nopeasti laajentaa tai pienentää kysyntää ilman, että heidän tarvitsee huolehtia rekrytoinnista tai irtisanomisista.
 2. Lisäksi se vähentää lainmukaisuusriskejä, koska ulkopuolinen palveluntarjoaja ottaa vastuun työlakien ja -määräysten noudattamisesta.
 3. Henkilöstövuokraus-yritysten verkostot ylettyvät yleensä laajemmalle alueelle, kuin yksityisellä henkilöllä ja parhaimmillaan he voivat tarjota sinulle pätevän hakijan jopa päivässä. Henkilöstövuokrausyrityksillä on usein valmiiksi tiedossa henkilö, joka voisi olla valmiina aloittamaan työssä heti.

Mikä on vuokratyöntekijän työnantaja jonka kanssa tehdään työsopimus?

ADP:n artitkkelista lainattua:

”Vaikka vuokratyöntekijä tekee töitä yritykselle, he ovat yleensä henkilöstötoimiston palveluksessa, joka maksaa heille palkkaa, hallinnoi heidän etujaan ja hoitaa muut heidän työsuhteeseensa liittyvät tehtävät”

Vuokratyöntekijä allekirjoittaa aluksi työsopimuksensa henkilöstövuokrausyrityksen kanssa. Mikäli sekä vuokratyöntekijä, että yritys ovat tyytyväisiä yhteistyöhön, voidaan vuokratyöntekijä palkata tilapäisen toimeksiannon päätyttyä vakituisesti yritykseen.

Vaikka vuokratyöntekijä työskentelee yrityksessä, hän ei siis kuitenkaan automaattisesti työllisty sinne.

Kuka maksaa työntekijän palkan vuokratyösuhteessa?

Vuokratyöntekijä saa toimeksiannon ajalta palkkansa työnantajaltaan, eli henkilöstövuokrausyritykseltä. He ovat myös vastuussa kaikkien palkanlaskennan osa-alueiden hallinnasta ja sen varmistamisesta, että heidän työntekijänsä saavat palkkansa oikeaan aikaan.

Miten henkilöstövuokraus toimii?

Prosessi alkaa siitä, että vuokrausyritys tekee sopimuksen henkilöstövuokraukseen erikoistuneen yrityksen kanssa. Tämän jälkeen henkilöstötoimisto rekrytoi ja palkkaa työntekijöitä yrityksen puolesta.

Mutta miten itse vuokratyö toimii?

Vuokratyön toimenkuva ei eroa millään tavalla siitä, mitä tekisit käyttäjäyrityksessä vakituisella sopimuksellakin, vaikka virallisesti työsopimus onkin kirjoitettu henkilöstövuokrausfirman kanssa.

Voit hakea koulutustasi vastaavaa työtä ja vaikka itsellesi sopivia työpaikkoja ei heti olisikaan tarjolla, voit tehdä työhakemuksen henkilöstövuokrausyritykseen jo etukäteen. Näin sinuun voidaan olla yhteydessä heti, kun sopiva työ tulee tarjolle.

Jos yritys ei määräajan jälkeen enää tarvitse vuokratyöntekijän palvelua, yhteistyötä ei sopimuksen jälkeen jatketa. Näin vuokratyöntekijä palaa takaisin työnhakijoiden joukkoon, kunnes työntekijälle löydetään uusi tehtävä.

Kenellä on kelpoisuus solmia työsopimus?

Yleensä mikä tahansa yritys voi tehdä sopimuksen henkilöstövuokrausyrityksen kanssa.

Vuokratyöntekijät valitaan sen mukaan, kuka työnhakijoista soveltuu parhaiten haettavaan työtehtävään.

Työnhakutilanteessa huomioidaan työnhakijan koulutus ja aiempi työkokemus, mutta myös hakijan luonne ja asenne ratkaisevat.

Vaikka aiempaa työkokemusta on vähän, henkilöstövuokrausyrityksen kautta voi löytyä juuri sinulle sopiva työtehtävä -tai jopa ensiammattti.

Kenelle vuokratyö sopii?

Vuokratyö sopii etenkin sellaiselle ihmiselle, joka haluaa vaihtelua työrintamalle.

Määräaikaiset vuoratyösopimukset ovat hyvä mahdollisuus kokeilla uusia ja erilaisia työpaikkoja.

vuokratyössä on eri muotoja, joten se soveltuu niin keikkailusta, määräaikaisesta, kuin vakituisesta työstäkin kiinnostuneille. Henkilöstöpalveluyrityksiin kannattaa olla yhteydessä myös avoimella työhakemuksella, sillä ko. yrityksillä saattaa olla haussa myös ns. hiljaisia hakuja asiakkailleen, jotka eivät näy työpaikkaportaaleissa.

Jos kuitenkin kaipaat pidempää työsuhdetta, vuokratyön kautta saat mahdollisuuden saada jalkaa ovenväliin pidemmäksikin aikaa.

Aarnin vapaat työpaikat löydät täältä.

Henkilöstövuokraus hinta

Henkilöstövuokraus-palvelun käyttöä suunnitellessa tietysti kiinnostaa, mitä henkilöstövuokraus yritykselle maksaa. Tässä alla erittelemme Aarnin Henkilöstön kolme tapaa laskuttaa:

Kiinteät tuntihinnat

 • Tuntiveloitus maksetaan tehtävänimikkeen mukaan
 • Tätä käytetään yleensä silloin, kun työntekijälle maksetaan TES:in mukaista, kiinteää palkkaa
 • Vuorolisät hinnoitellaan erikseen (yleensä kertoimen mukaan)
  • mahdollisia sairaspoissaolokustannuksia ei laskuteta asiakkalta

Kerroinpohjainen hinnoittelu

 • Pohajutuu työntekijän tuntipalkkaan
  • esimerkiksi 1,85x työntekijän tuntipalkka)
 • Sopimuspalkka
  • sovitaan tarpeen ja kiireellisyyden mukaan
 • Lisät maksetaan usein kertoimien mukaan

Suorarekrytointien veloitus

 • Sidottu rekrytoitavan työntekijän kuukausipalkkaan
 • Laskutuskerroin sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä
 • Laskutetaan kahdessa osassa:
  • työsuhteen alkaessa sekä koeajan jälkeen

Henkilöstövuokraus hinta
Henkilöstövuokraus hinta

Hoitoalan henkilöstövuokraus

Hoitoalan henkilöstövuokraus on tänä päivänä erittäin tärkeää ja merkittävää. Hoitohenkilökunnan pulan vuoksi on tärkeää, että mahdollisimman monet yritykset pystyvät turvaamaan asiakkaidensa hyvän hoidon ja huolenpidon.

Työskentelemällä henkilöstövuokrausyrityksen kanssa yritykset saavat käyttöönsä ennalta tarkastetut hakijat, joiden koulutukset, taidot ja kokemukset on pyritty selvittämään perusteellisesti.

Aarni henkilöstöllä on kuusi eri osastoa: varhaiskasvatus, suun terveydenhuolto, kuntoutus, mielenterveys- ja päihdetyö, vanhus- ja vammaistyö, sekä terveydenhoito.

Heidän vapaat työpaikat osastoittain löydät täältä.

Hoitoalan vuokratyö palkka

Aarni henkilöstön lähihoitajien ja sairaanhoitajien palkka:

 • Lähihoitaja vuokratyö palkka on 15-20€/h
 • Sairaanhoitaja vuokratyö palkka on 17-30€h

Palkka määräytyy seuraavasti:

 • TES:n tai YSOS:n mukainen
  • tämän määrittelee yrityksen toimilupa
 • Määräaikaiset/kokoaikaiset työntekijät ovat kuukausipalkalla
 • Tuntipalkkaisten keikkatyöntekijöiden kanssa neuvotellaan palkka yleensä erikseen
 • Muita palkkaan vaikuttavia asioita:
  • Kokemusvuodet ja vaativuusryhmät
  • Ilta-, yö- ja viikonloppulisät

Henkilöstövuokraus muilla aloilla

Henkilöstöleasingin käyttö on erityisen yleistä työvoiman kysynnän vaihteluita kokevilla toimialoilla, kuten teollisuudessa, rakentamisessa, kuljetuksissa ja logistiikassa.

Rakennusalan henkilöstövuokraus

 • Henkilöstövuokrauksen avulla rakennusalalla toimivat yritykset voivat reagoida nopeasti muuttuviin liiketoimintaolosuhteisiin sopeuttamalla henkilöstöään tarpeen mukaan. Tämä joustavuus on erityisen arvokasta rakennusteollisuudessa, jossa projektien aikataulut ja budjetit voivat usein vaihdella.

Henkilöstövuokraus ravintola-ala

 • Myös ravintola-alalla on kausivaihtelua ja työntekijöiden tarve vaihtelee. Henkilöstövuokrausyritys järjestää tarvittavan avun sesonkiaikaan nopeasti.

Mitä hyviä puolia vuokratyössä on?

Yksi henkilöstövuokrauksen tärkeimmistä eduista työntekijälle on työpaikan turvallisuus. Vuokratyössä työntekijöille on tyypillisesti taattu työ tietyn määräajan loppuun asti. Tämä voi tarjota mielenrauhaa ja vakautta pitkällä aikavälillä erityisesti niille, joilla saattaa olla vaikeuksia löytää vakituista työtä nykypäivän nopeatempoisilla työmarkkinoilla.

Vuokratyö on myös oiva mahdollisuus kokeilla uudenlaista työtä, sillä et ole sidottuna samaan työpaikkaan pitkäksi ajaksi.

Lisäksi vuokratyöntekijät saavat usein kilpailukykyistä palkkaa ja etuja, jotka kilpailevat perinteisten työnantajien tarjoamien kanssa.

Mitä huonoja puolia vuokratyössä on työntekijän kannalta?

 • Yleensä vuokratyösuhteet ovat joko joustavaan keikkatyöhön tai määräaikaisuuksiin perustuvia, jolloin työn jatko voi olla epävarma. Tätä kompensoidaan monesti paremmilla ansioilla ja vapaudella valita haluamansa työvuorot. Määräaikaiset työsuhteet johtavat usein myös vakinaistumiseen jos työntekijä ja käyttäjäyritys sopivat toisillensa.
 • Huonoja puolia vuokratyössä voi olla myös se, että työntekijän varsinainen työnantaja on yleensä fyysisesti eri paikassa kuin missä työntekijä työskentelee. Tällöin työnantaja ei ole aina tietoinen siitä, miten työntekijä suoriutuu työssään ja kuinka tyytyväinen hän on työhönsä. Vuokratyössä mahdollisimman runsas kommunikaatio vuokratyöyrityksen, työntekijän ja käyttäjäyrityksen välillä korostuu.

Usein kysytyt kysymykset vuokratyöntekijän oikeuksista

Mitä oikeuksia vuokratyön tekijällä on työsuhteen aikana?

Sekä työnantajien että työntekijöiden on tärkeää ymmärtää oikeutensa ja velvollisuutensa henkilöstövuokrausjärjestelyissä.

Yksi vuokratyöntekijöiden tärkeimmistä oikeuksista on suoja rotuun, sukupuoleen, ikään tai muihin suojattuihin piirteisiin perustuvalta syrjinnältä.

Väliaikaisella toimihenkilöllä on myös oikeus hakea valitusmenettelyä, jos he tuntevat olevansa epäoikeudenmukaisia tai syrjittyjä työssään.

Lisäksi vuokratyöntekijöillä on lakisääteiset työoikeudet, kuten työaikasäännökset. Työnantajien on varmistettava, että heidän tilapäisiä työntekijöitään ei käytetä hyväksi tai pakoteta heitä työskentelemään liikaa tai epäoikeudenmukaisissa olosuhteissa.

Miten vuokratyöntekijän oikeudellinen asema eroaa käyttäjäyrityksen itsensä palkkaamasta työntekijästä?

Vuokratyöntekijöillä on oikeus siihen, että työnantajat kohtelevat heitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti muiden työntekijöiden kanssa.

Vuokratyöntekijät ovat oikeutettuja samansuuruiseen korvaukseen kuin rinnalla työskentelevät vakituiset työntekijät, jotka suorittavat samanlaisia työtehtäviä.

Voiko vuokratyöntekijä irtisanoutua?

Jos toinen henkilöstövuokrajärjestelyihin osallistuvista osapuolista ei noudata työsuhteen mukaisia sopimuksia ja velvollisuuksia, työsopimus voidaan purkaa kummaltakin taholta.

Milloin työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus?

Yleisesti ottaen työntekijät voivat irtisanoa työsopimuksensa vain, jos heillä on pätevä syy ja he noudattavat sopimuksessa määriteltyä asianmukaista menettelyä. Yleisimpiä syitä irtisanomiseen ovat häirintä tai syrjintä, sopimusehtojen rikkominen jommankumman osapuolen toimesta tai merkittävät muutokset työtehtävissä tai korvaukset ilman suostumusta.

Onko vuokratyötä pakko ottaa vastaan?

Vuokratyötätarjousta ei ole pakko hyväksyä. Vuokratyöntekijänä yksi eduistasi on se, että pääset valitsemaan itsellesi sopivat ja mieluiset työtarjoukset.

Voiko olla kaksi työsopimusta päällekkäin?

Yhdellä työntekijällä voi olla useita työsopimuksia samanaikaisesti, mikäli työsopimuksen ehdot sen sallivat, aikataulu joustaa ja työt eivät ole ristiriidassa keskenään.

Milloin vuokratyötä koskeva työsopimus tulee solmia toistaiseksi voimassa olevaksi?

Vuokratyöntekijöillä on yleensä määräaikainen työsopimus, josta Indeed:n artikkelissa kirjoitetaan hyvin:

”Määräaikaiset työntekijät ovat henkilöitä, jotka täyttävät tehtävän lyhyeksi ajaksi. Yritykset voivat palkata väliaikaisia työntekijöitä suoraan tai tehdä sopimuksen henkilöstötoimiston kanssa, joka tunnistaa sopivat ehdokkaat ja lähettää heidät tilapäisiin töihin”

Mitä sitten tarkoittaa jos henkilöllä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde tarkoittaa vakituista työsuhdetta, sillä sen on sovittu jatkuvan toistaiseksi.

Vuokratyö ei ole pätevä syy olla vakinaistamatta työntekijää. Työnantaja on velvollinen muuttamaan työsuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi, mikäli voidaan osoittaa työvoimatarpeen pysyväksi.

 • Vuokratyötä koskeva työsopimus tulee solmia toistaiseksi voimassa olevaksi esimerkiksi silloin, jos määräaikaisia sopimuksia tehdään useita peräjälkeen tai jos töiden päättymishetki ei ole sopimusta kirjoittaessa selkeästi tiedossa.

Vuokratyö kokemuksia

Minut on otettu hyvin vastaan ja työporukka on ollut tosi mukava. Suosittelen Aarnin keikkatöitä kaikille, jotka haluavat vapautta omaan työskentelyynsä. Olen myös tyytyväinen palkkaani.. – Sari, Aarnilainen

Kokemuksia henkilöstövuokrauksesta 1

Kokemuksia henkilöstövuokrauksesta 2

Kokemuksia henkilöstövuokrauksesta 3

Lähteet

JOIN

Indeed

HR Daily Advisor

ADP

Aarni