Sote-alan työntekijän palkkaaminen – suorarekrytointi vai henkilöstövuokraus?

tammi 5, 2024

Artikkelin pääpointit:

  1. Kohdennettu suorarekrytointi: Aarni käyttää suorarekrytointimenetelmää tarjotakseen tarkasti kohdistettuja ja organisaation tarpeisiin räätälöityjä rekrytointiratkaisuja Sote-alan palveluntuottajille. Tämä prosessi hyödyntää laajaa verkostoa ja erilaisia rekrytointikanavia, kuten sosiaalista mediaa ja omaa rekrytointijärjestelmää, mikä tehostaa oikean osaajan löytämistä pitkäaikaiseen työsuhteeseen. Suorarekrytoinnissa työntekijä työllisyy asiakkaan työntekijäksi ja onnistuneesta rekrytoinnista veloitetaan rekrytointipalkkio.
  2. Joustava henkilöstövuokraus: Henkilöstövuokraus on esitelty vaihtoehtona, joka tukee yritysten muuttuvia tarpeita tarjoamalla tilapäistä tai projektikohtaista työvoimaa. Aarni hoitaa kaikki työsuhteeseen liittyvät hallinnolliset näkökohdat, mikä mahdollistaa yritysten keskittyä ydinliiketoimintaansa. Henkilöstövuokraus on erinomainen vaihtoehto esim. silloin kun työvoiman tarve ei ole täysin säännöllinen, yrityksen HR-resurssit ovat pienet tai yritys haluaa varmistaa joustavan työvoiman käytön legitimiteetin.
  3. Asiantuntija-apu päätöksenteossa: Aarni tarjoaa konsultointiapua yrityksille, jotka pohtivat, kumpi rekrytointitapa – suorarekrytointi tai henkilöstövuokraus – sopii parhaiten heidän tarpeisiinsa. Molemmat palvelut ovat asiakkaalle lähes täysin riskittömiä, sillä asiakas maksaa ainoastaan tehdystä vuokratyöstä tai onnistuneesta suorarekrytoinnista.

Aarni on sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpalvelu, joka tarjoaa kiinnostavia työpaikkoja sote-alan osaajille sekä osaavia ammattilaisia Sote-organisaatioille ympäri Suomen. Meille on ensisijaisen tärkeää varmistaa korkea työntekijä- ja asiakastyytyväisyys, ja siksi haluamme tarjota henkilöstöratkaisuja, jotka tuovat parempaa hoivaa, huolenpitoa ja palvelua sote-alalle.

Suorarekrytointi – suora tie osaamiseen

Suorarekrytointi on yksi tapa palkata sote-alan työntekijöitä. Tässä palvelussa Aarni toimii rekrytoijan roolissa ja vastaa rekrytointiprosessin markkinoinnista, viestinnästä, työntekijöiden kartoituksesta, haastattelusta, suosittelijoiden tarkastuksesta sekä työntekijöiden GDPR:n mukaisesta esittelystä asiakasorganisaatiolle. Asiakas tekee valinnan parhaista vaihtoehdoista. Jos sopivaa työntekijää ei löydy, asiakasta ei myöskään laskuteta.

Voimme käyttää useita kanavia suorarekrytointiin, kuten omaa rekrytointijärjestelmäämme tai sosiaalisen median kanavia. Hyödynnämme laajaa verkostoamme ja kokeneita rekrytointiasiantuntijoitamme varmistaaksemme, että löydämme juuri oikeanlaisen osaajan yritykseesi. Suorarekrytointi voi olla tehokas tapa löytää pysyvä työntekijä, joka on sitoutunut ja sopii organisaatioosi pitkällä aikavälillä.

Henkilöstövuokraus – joustava vaihtoehto

Toinen vaihtoehto sote-alan työntekijöiden palkkaamiseen on henkilöstövuokraus. Henkilöstövuokrauksessa Aarni toimii välittäjänä ja vuokraa sopivia työntekijöitä yrityksen tarpeisiin. Tämä voi olla hyödyllinen vaihtoehto tilanteissa, joissa tarve on tilapäinen tai projektikohtainen.

Henkilöstövuokrauksessa Aarni vastaa työnantajana työntekijöiden palkanmaksusta, lomista ja työsuhdeasioista. Sinä voit keskittyä täysillä ydinliiketoimintaasi, kun me huolehdimme henkilöstöhallinnosta. Työnjohto- eli direktio-oikeus vuokratyössä on käyttäjäyrityksellä, joten työntekijät työskentelevät täysin tarpeidenne mukaisesti. Vuokratyöntekijät ovat osaavasti valittuja ammattilaisia, joten voit luottaa heidän osaamiseensa ja kokemukseensa. Henkilöstövuokraus mahdollistaa joustavan resurssien hallinnan, sillä voit lisätä tai vähentää työntekijämäärää yrityksessäsi tarpeen mukaan.

Oikean päätöksen tekeminen

Aarni tarjoaa sekä suorarekrytointia että henkilöstövuokrausta sote-alan työntekijöiden palkkaamiseen. On tärkeää tehdä oikea valinta yrityksen tarpeiden ja resurssien perusteella. Suorarekrytointi voi olla hyvä vaihtoehto, kun tarvitset pysyvän ja sitoutuneen työntekijän tai sinulla ei ole mahdollista käyttää vuokratyövoimaa. Henkilöstövuokraus antaa joustoa ja helpottaa resurssien sekä työsuhteen riskien hallintaa.

Jos olet epävarma, mikä vaihtoehto sopii sinulle parhaiten, ota yhteyttä Aarniin. Autamme mielellämme sinua valitsemaan sopivan ratkaisun ja löytämään juuri oikeanlaisen osaajan yritykseesi.

Ammattilaisen näkökulma:

Näkemyksemme mukaan erikoistuneet henkilöstöpalveluyritykset voivat tuoda mittavia hyötyjä asiakasyrityksille joko suorarekrytointipalvelun tai henkilöstövuokrauspalvelun avulla. Haastavassa työntekijämarkkinassa henkilöstöpalvelut löytävät vapaat tekijät nopeasti ja pystyvät tarjoamaan työvoimaa myös toisille aloille siirtyneiden ammattilaisten osalta. Ottaen huomioon kustannukset ja työmäärän, joita asiakkaille tulee rekrytoinnista ja työntekijöiden hallinnoinnista, suosittelemme tiettyihin ammattiryhmiin erikoistuneiden henkilöstöpalveluiden käyttämistä. Yleisesti ja useilla aloilla toimivat henkilöstö- ja rekrytointiyritykset eivät kuitenkaan välttämättä pysty vastaamaan spesifiin sote-alan tarpeeseen, joten suosittelemme tutustumaan henkilöstöpalveluyrityksen referensseihin ja erikoisosaamiseen.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)?

  1. Mikä on suorarekrytointi ja miten se eroaa henkilöstövuokrauksesta? Suorarekrytointi tarkoittaa, Aarnin etsimä työntekijä työllistyy suoraan asiakasyritykselle. Tämä menetelmä soveltuu, kun yritys etsii pysyvää työntekijää, joka sitoutuu organisaatioon pitkäaikaisesti. Henkilöstövuokrauksessa Aarni vuokraa ammattilaisia yritykselle tilapäisesti, jolloin yritys saa joustavuutta työvoiman käytössä.
  2. Miten Aarni varmistaa, että rekrytoitava henkilöstö täyttää Sote-alan vaatimukset? Aarni käyttää kattavaa rekrytointiprosessia, joka sisältää ammattitaitoisen henkilöstön haun, haastattelut, ja taustatarkistukset. Prosessi on suunniteltu erityisesti Sote-alan tarpeisiin, jotta varmistetaan, että jokainen työntekijä täyttää tarvittavat pätevyysvaatimukset ja sopii yrityksen kulttuuriin. Aarnin ammattitaitoiset rekrytoijat tunteva entuudestaan sote-alan eri ammattiryhmien pätevyysvaatimukset ja työntekijöden luvat (tutkinto, lääkelupa, tartuntatautilaki jne) tarkistetaan aina ennen työntekijän esittelyä asiakkaalle.
  3. Mitkä ovat henkilöstövuokrauksen hyödyt yritykselle? Henkilöstövuokrauksen hyötyjä ovat joustavuus ja kyky sopeutua nopeasti muuttuviin työvoiman tarpeisiin. Vuokratyöntekijöiden käyttö voi auttaa yritystä selviytymään kiireisistä jaksoista tai erityisprojekteista ilman pitkäaikaisia sitoumuksia. Aarni hoitaa kaikki työsuhteeseen liittyvät hallinnolliset tehtävät, mikä vähentää yrityksen kuormitusta.
  4. Kuinka Aarni tukee yrityksiä tekemään oikean päätöksen rekrytointimenetelmän valinnassa? Aarni tarjoaa asiantuntijapalveluita yrityksille auttaakseen heitä ymmärtämään eri rekrytointivaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja. Autamme yrityksiä arvioimaan niiden erityistarpeet ja resurssit, mikä johtaa tietoon perustuvaan päätökseen sopivimman rekrytointimenetelmän valinnassa.
  5. Miten Aarni huolehtii rekrytoitujen työntekijöiden tyytyväisyydestä? Aarni sitoutuu korkeaan työntekijätyytyväisyyteen tarjoamalla jatkuvaa tukea ja koulutusta työntekijöille. Tämä varmistaa työntekijöiden ammatillisen kehityksen ja edistää heidän sitoutumistaan ja tyytyväisyyttään, mikä puolestaan parantaa heidän suorituskykyään ja vaikutusta asiakkaiden hoitoon.

Aiheeseen liittyvät artikkelit