LÄHIHOITAJA KEIKKATYÖHÖN – näin löydät työntekijän

touko 29, 2023

Oikeanlaisen lähihoitajan löytäminen yritykseesi voi olla haastava tehtävä. 

Erilaisten pätevyys- ja kokemustasojen vuoksi voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. Oikeanlaisella suunnittelulla ja toteutuksella voit kuitenkin löytää työntekijän, joka sopii saumattomasti tiimiisi.

Tässä artikkelissa kerromme lisää siitä, kuinka henkilöstövuokrausta hyödynnetään etsiessä yritykseen sopivaa lähihoitajaa keikkatyöhön.

Lähihoitaja keikkatyöhön
Lähihoitaja keikkatyöhön

Miten hakea työntekijää?

Keikkatyöntekijän etsintään on useita eri tapoja ja kanavia. Joskus voi tärpätä helposti jopa ”puskaradion” tai yrityksen somessa jaetun työpaikkailmoituksen kautta, mutta yhä useammat turvautuvat hakuprosessissa henkilöstövuokrausyrityksen palveluihin.

Kun hoitoa tarvitsevien potilaiden määrä kasvaa ja hoitajien tarve näin ollen lisääntyy, on yhä haastavampaa löytää ja rekrytoida ilman apukäsiä uusia päteviä työntekijöitä, jotka pystyvät tarjoamaan ammattitaitoista ja asiakaslähtöistä palvelua.

Hoitoalan henkilöstövuokrauksesta on tulossa yhä suositumpaa hoitajapulan näkyessä työkentällä koko ajan vahvemmin.

Henkilöstövuokraus hoitoalalla

Henkilöstövuokraus hoitoalalla

Henkilöstövuokrauksesta on tullut yhä suositumpi vaihtoehto hoitoalalla erityisesti lähihoitajatöihin. Henkilöstön rekrytoinnin avulla terveydenhuollon laitokset voivat nopeasti ja tehokkaasti täyttää avoimet työpaikat sitoutumatta palkkaamaan kokopäiväisiä työntekijöitä. 

Henkilöstövuokrausyritykset ovat erikoistuneet tarjoamaan päteviä ammattilaisia tilapäisesti tai sopimusperusteisesti, jolloin terveydenhuollon tarjoajat voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Henkilöstövuokrauksen merkittävimmät edut:

    • Yksi henkilöstövuokrauksen tärkeimmistä eduista on joustavuus. Terveydenhuollon tarjoajat voivat mukauttaa henkilöstötarpeensa potilaiden kysynnän mukaan, mikä vähentää yli- tai alihenkilöstön riskiä. 

    • Toinen etu on pääsy suurempaan osaajajoukkoon. Henkilöstövuokraamoilla on laaja verkosto päteviä henkilöitä, jotka etsivät tarpeisiinsa sopivia joustavia työjärjestelyjä.

    • Lisäksi henkilöstövuokrausyritykset hoitavat kaikki rekrytointi- ja palkkahallinnon osa-alueet, mikä säästää aikaa ja resursseja terveydenhuoltolaitoksille. Tämä poistaa myös työnantajien rekrytointi- ja koulutustaakkaa.

Työpaikkailmoitus

Työpaikkailmoitusten tulee olla yksityiskohtaisia ja kattavia, sekä niissä on esitettävä kunkin työtehtävän vaatimukset. 

 • Esimerkiksi koulutukseen, lupiin ja työkokemukseen liittyvät toiveet ja vaatimukset.

Työpaikkailmoituksessa tulee olla myös tiedot työajoista, palkkatasosta ja etuuksista.

Työpaikkailmoitukset ovat keskeinen osa hoitoalan henkilöstövuokrausta. Nämä ilmoitukset auttavat houkuttelemaan päteviä työntekijöitä, joilla on tarvittavat taidot ja kokemus korkealaatuisen potilashoidon tarjoamiseen. 

Suurin syy henkilöstövuokrausyritysten yleistyneeseen käyttöön hoitoalalla on kasvava tarve löytää päteviä lähihoitajia, jotka pystyisivät tarjoamaan laadukasta hoitoa asiakkaille. Henkilöstönvuokraustoimiston palveluihin kuuluu työpaikkailmoituksen teko sekä rekrytointi.

Mitä tarkoittaa vuokratyöntekijä?

Lähihoitajana termin ”vuokratyöntekijä” ymmärtäminen on tärkeää, jotta yhä useampi voisi hyödyntää vuokratyömahdollisuutta.

Joinin artikkelissa kerrotaan vuokratyöstä seuraavasti:

”Vuokratyöllä tarkoitetaan lyhytaikaista, määräaikaista työsuhteen muotoa. 

Tämä on työsuhteen muoto, jossa ammattitaitoisia työntekijöitä palkataan vuokralle yritykseen. Etenkin kiireellisissä henkilöstötarpeissa määräaikainen työsuhde voi tarjota käytännöllisen ratkaisun avoimen työpaikan nopeaan täyttämiseen.”

Vuokratyöntekijä on siis työntekijä, joka on palkattu määräajaksi suorittamaan tiettyä työtä tai projektia. Vuokratyöntekijät palkataan tyypillisesti henkilöstövuokrausyritysten kautta ja he voivat työskennellä joko osa-aikaisesti, tai kokopäiväisesti. Tällainen työjärjestely voi olla hyödyllinen sekä työnantajalle että työntekijälle. Henkilöstövuokrauksen eduista sekä työntekijän, että työnantajan näkökulmasta löydät kattavammin täältä.

Mitä on henkilöstövuokraus

Lähihoitaja keikkatyö

Lähihoitajalla on todella tärkeä rooli terveydenhuoltoalalla. On aina tärkeää muistaa, että lähihoitajan ammattitaito ja asiantuntemus ovat erittäin tärkeitä, oli kyseessä sitten lyhempiaikainen keikkatyösuhde, tai vakituinen työsuhde. 

Gig Economyn artikkelissa kuvataan keikkatyön ja vakituisen työsuhteen eron hyvin: 

”Vakiotyöntekijöillä on pitkäaikainen työnantaja-työntekijäsuhde, jossa työntekijälle maksetaan tunti- tai vuosipalkka, joka ansaitsee palkkaa tai palkkaa. Tämän järjestelyn ulkopuolella työ (keikkatyö) on yleensä tilapäistä tai projektipohjaista; työntekijöitä palkataan suorittamaan tietty tehtävä tai tietyksi ajaksi.”

Keikkatyötä tekevät lähihoitajat ovat äärimmäisen tärkeä osa sujuvaa terveydenhuoltoa. Mikäli yksikin työntekijä sairastuu, hänelle tarvitaan sijainen, jotta asiakkaat saavat ansaitsemaansa hoitoa ja huolenpitoa.

Lähihoitaja keikkatyö palkka

Henkilöstövuokraus-artikkelissa kerrotaan Aarnin lähihoitajien palkasta seuraavasti: 

Lähihoitaja tuntipalkka: 15-20€/h. Palkka määräytyy seuraavasti:

 • TES:n tai YSOS:n mukainen
 • tämän määrittelee yrityksen toimilupa
 • Määräaikaiset/kokoaikaiset työntekijät ovat kuukausipalkalla
 • Tuntipalkkaisten keikkatyöntekijöiden kanssa neuvotellaan palkka yleensä erikseen
 • Muita palkkaan vaikuttavia asioita:
  • Kokemusvuodet ja vaativuusryhmät
  • Ilta-, yö- ja viikonloppulisät

Milloin lähihoitajaopiskelija voi mennä töihin?

Lähihoitajaopiskelijat ovat tärkeä osa terveydenhuollon ammattilaisten joukkoa. He suorittavat opintojaan oppilaitoksissa sekä työharjoittelupaikoissa kehittääkseen ammattitaitoaan. 

Lähihoitajaopiskelija voi hakeutua hoitoalan töihin opiskeluaikanaan, jos työnantajan mielestä hän täyttää työlle vaaditut ehdot. Mikäli opiskelija on opiskellut noin 140 opintopisteen verran, hän voi toimia ammattihenkilön tehtävässä lyhyen sijaisuuden verran. 

Tehyn artikkelissa muistutetaan:

”Opiskelijan on oltava tarkkana, millä nimikkeellä tekee töitä. Jos nimikkeesi on ”hoitoapulainen”, et voi tehdä sairaanhoitajan työtä. Jos et ole vielä suorittanut 140 opintopistettä ja työskentelet lähihoitajan sijaisena, hoitoapulaisena tai vastaavalla nimikkeellä, työtehtävien tulee olla nimikkeen mukaisia.

Tämän lisäksi on myös hyvä muistaa, että alle 18 vuotiaita nuoria työntekijöitä koskevat aikuisia työntekijöitä tiukemmat säännöt.

Kuka voi toimia lähihoitajan sijaisena?

Useimmiten henkilöt, jotka toimivat lähihoitajan sijaisina, ovat joko jo valmistuneita, tai alaa opiskelevia lähihoitajia. Sairaanhoitajaopiskelija voi myös toimia lähihoitajan työtehtävissä, mikäli työnantaja näkee ammattitaidon olevan riittävällä tasolla. Sairaanhoitajaopiskelija ei kuitenkaan saa toimia virallisesti lähihoitaja-nimikkeellä.

Jotta potilasturvallisuus ei vaarannu käytettäessä sijaistyöntekijää, on tärkeää varmistaa, että myös sijaiset ovat ammattitaitoisia ja valmiita lähihoitajan työtehtäviin.

Leaderstatin artikkelissa on hyvin eritelty lähihoitajien työtehtäviä:

    • Asiakkaan auttaminen päivittäisissä toiminnoissa, kuten syömisessä, pukeutumisessa ja peseytymisessä

    • Lääkkeiden antaminen

    • Potilaan käyttäytymisen tai terveydentilan muutoksista tiedottaminen sairaanhoitajille, lääkäreille ja perheenjäsenille

    • Potilaan hoidon suunnitteluun osallistuminen

    • Näytteiden ottaminen tarvittaessa

    • Asiakkaan elintoimintojen seuraaminen

    • Tarkkojen potilastietojen säilyttäminen

    • Potilaiden valmisteleminen siirtoon tai kotiutukseen

    • Avustaminen lääketieteellisissä toimenpiteissä

Mitä paremmat valmiudet lähihoitajan työtehtäviin omistaa, sitä parempi mahdollisuus on myös työllistyä. Kaikkea lähihoitajan toimenkuvaan liittyvää ei tarvitse kuitenkaan heti osata, mutta uuden oppimiseen on hyvä asennoitua.

Haetaan työntekijää-avoimet työpaikat lähihoitaja

Lähihoitajana olet tärkeässä roolissa terveydenhuoltoalalla. Lähihoitajat tarjoavat perussairaanhoitoa sairaanhoitajien ja lääkäreiden tuella. 

 • Tämä sisältää mm. elintoimintojen mittaamisen, lääkkeiden antamisen ja apua tarvitsevien potilaiden päivittäisten toimien avustamisen.

Aarni Henkilöstö hakee tällä hetkellä sekä työntekijöitä, että työnantajia. Autamme yrityksiä löytämään vastuullisia ja ammattitaitoisia työntekijöitä, ja myös työntekijöitä löytämään itselleen unelmatyöpaikan. 
Ota yhteyttä, mikäli yrityksesi etsii uutta työntekijää.

Hoitoalan vuokrafirma 

Aarni Henkilöstö on ympäri Suomen toimiva hoitoalan henkilöstövuokrausyritys.

Aarni Henkilöstö on yhdessä hoitajien ja työntekijöiden kanssa luotu työpaikka. Haluamme nostaa hoitotyön arvostusta ja olla mukana ratkaisemassa terveydenhoitoalan haasteita. Yhdessä teemme parempaa työelämää.”

Muutamia Aarnin työntekijöille tarjoamia etuja mainitakseni:

 • Tarjoamme kaikille työntekijöillemme henkilökohtaisen kehitys- ja koulutussuunnitelman
 • Tuen työssäjaksamiseen 
 • Säännölliset virkistystapahtumat.

Miten työpaikkaa haetaan?

Hoitotyö on palkitseva urapolku, joka tarjoaa lukuisia kasvu- ja kehittymismahdollisuuksia. Lähihoitajana sinulla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa terveydenhuollon ympäristöissä sairaaloista ja klinikoista pitkäaikaishoitoon ja kotiterveydenhoitoon. 

Jos olet hakemassa lähihoitajan töitä, yksi ensimmäisistä askeleista on oppia hakemaan työpaikkaa. 

Hakuprosessi lähihoitajan töihin sisältää tyypillisesti seuraavia vaiheita:

 • Ensin on tärkeä koota oma CV, jossa usein korostetaan koulutusta, työkokemusta sekä hakijan omia erityistaitoja. 
  • On kuitenkin hyvä muistaa, että yhä useammat työnantajat hakevat työyhteisöön mahdollisimman hyvin sopivaa persoonaa, joten yllämainittujen asioiden lisäksi luonne ja sosiaaliset taidot ovat tärkeässä osassa työntekijävalintaa.

Työhakemusta ja CV:tä tehdessä olisi hyvä miettiä, millä tavalla erottuisit joukosta.

 • Tämän jälkeen sinun on etsittävä itseäsi kiinnostavia työnantajia ja avoimia työpaikkoja. 
  • Tutustu myös mahdollisten tulevien työnantajien maineeseen ja lue muiden työntekijöiden arvostelut ennen työpaikan hakemista.
 • Kun olet löytänyt sinua kiinnostavat tehtävät, on tärkeää tarkistaa työhön vaadittavat pätevyydet ja työkokemukset
  • Työpaikasta riippuen tähän voi sisältyä erilaiset tutkinnot, koulutukset tai työkokemus-vaatimukset.

Henkilöstövuokrausyrityksen kautta voit hakea yhdellä työhakemuksella useampaa työpaikkaa. Aarnin vapaat työpaikat löydät osastoittain täältä.

Hae meille töihin

Aarnin kautta pyrimme mahdollistamaan hoitoalan työntekijöille hyvän palkan, tuen työssäjaksamiseen sekä mahdollisuuden aloittaa työt jo pian haluamissasi työvuoroissa.

Toivomme työntekijöiltä lähi- tai sairaanhoitajan koulutusta. Opiskelijat otetaan myös huomioon. Arvostamme aikaisempaa kokemusta hoitotyöstä sekä reipasta työskentelyotetta. Suoritetut lääkeluvat katsotaan eduksi.
Avoimen hakemuksen voit lähettää tätä kautta.

Hae meille töihin
Hae meille töihin

Keikkatöitä heti

Lähihoitajan keikkatyötehtävään voi kuulua työskentely tilapäisenä työntekijänä terveydenhuoltolaitoksissa, kuten sairaaloissa, klinikoilla ja pitkäaikaishoitolaitoksissa. Näissä paikoissa tarvitaan useinkin keikkatyöntekijöitä työvuorojen hoitamiseen äkillisen henkilöstöpulan tai lisääntyneen potilasmäärän vuoksi.

Aarni Henkilöstön avoimet työpaikat löytyvät osastoittain täältä. Voit ottaa yhteyttä meihin, jos haluat kuulla meistä tai työhön liittyvistä asioista tarkemmin. Meille voi myös kertoa toiveet siitä, millaista työtä tekisit mieluiten. 

Lähteet

Join

Indeed

Resources

Leaderstat

Gig Economy

TehyAarni-Henkilöstö (Henkilöstövuokraus, vapaat työpaikat, avoin hakemus)