SAIRAANHOITAJAN PALKKAUS HENKILÖSTÖVUOKRAUSYRITYKSEN KAUTTA

heinä 10, 2023

Sairaanhoitajien kysyntä on kasvanut maailmanlaajuisesti vuosien varrella, mikä tekee siitä erittäin kilpailukykyisen alan. Tämän vuoksi terveydenhuollon laitokset etsivät aina päteviä sairaanhoitajia palkattavaksi.

Vuokratyösuhteella palkattu sairaanhoitaja voi olla erinomainen ratkaisu terveydenhoitolaitoksille, jotka haluavat täyttää avoimet työpaikat nopeasti ja tehokkaasti. 

Yleisesti voidaan todeta, että täydellisen ehdokkaan löytäminen avoimeen sairaanhoitajan tehtävään ilman apukäsiä voi olla aikaa vievää ja stressaavaa.

Tässä artikkelissa kerromme sairaanhoitajan palkkauksesta vuokratyöhön, sekä työnantajan  että työntekijän näkökulmasta.

SAIRAANHOITAJAN PALKKAUS HENKILÖSTÖVUOKRAUSYRITYKSEN KAUTTA

Sairaanhoitaja vuokratyö

Sairaanhoitaja on tärkeä ammatti, joka vaatii työntekijältä ajantasaista tietoa ja taitoa laadukkaiden terveydenhuoltopalvelujen tarjoamiseksi. Sopivan sairaanhoitajan löytäminen voi olla haastavaa työnantajille, koska heidän on varmistettava, että hakijoilla on heidän erityistarpeisiinsa tarvittava pätevyys ja kokemus.

Sairaanhoitajalle vuokratyö on arvokas mahdollisuus päästä määräaikaisten työsopimusten myötä kartuttamaan työkokemustaan ja harjoittamaan sekä ylläpitämään ammattitaitoaan. Tämä on myös hyvä mahdollisuus tutustua uuteen työympäristöön ilman pidempiaikaista sitoumusta. Vuokratyösuhde ei sido työntekijää allekirjoitettua työsopimusta pidemmäksi ajaksi. 

Sairaanhoitajan palkkaaminen henkilöstötoimiston kautta tarjoaa työnantajille laajemman työntekijäverkoston. Henkilöstövuokrausyrityksillä voi olla jo valmiiksi sopivia hakijoita, jotka ovat käyneet läpi perusteelliset seulontaprosessit.  Me Aarni Henkilöstöllä autamme sovittamaan sairaanhoitajia työnantajiin heidän yksilöllisten tarpeidensa perusteella, mikä varmistaa, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä järjestelyyn.

Aarni Henkilosto sydan ikoni

Sairaanhoitaja koulutusvaatimukset

Sairaanhoitajilta vaaditaan laaja koulutus ennen kuin he voivat työskennellä ammatissaan. 

Suomen sairaanhoitajakoulutusjärjestelmä on suunniteltu varmistamaan, että kaikki alalla työskentelevät sairaanhoitajat ovat päteviä ja pystyvät mahdollistamaan meille kaikille laadukasta terveydenhuoltopalvelua.

Sairaanhoitajan ammattiin vaaditaan Suomessa ammattikorkeakoulun tutkinto.

Sairaanhoitajan tulee opintojensa jälkeen rekisteröityä Sosiaali- ja terveysalan valvontavirastoon (Valvira) ennen kuin he voivat harjoittaa ammattiaan. Heidän on myös osallistuttava täydennyskoulutusohjelmiin tietyin väliajoin pitääkseen taitonsa ajan tasalla.

Sairaanhoitaja keikkatyö

Terveydenhuoltoalalla on valtava pula sairaanhoitajista, mikä on tehnyt henkilöstöstä kriittisen ongelman. Sairaaloiden ja muiden lääketieteellisten laitosten on vaikea löytää päteviä sairaanhoitajia täyttämään avoimia paikkoja. Yksi viime vuosina suosiota kasvattanut ratkaisu on keikkatyösuhde. 

Lähihoitaja keikkatyöhön-artikkelissa on kiteytetty hyvin keikkatyöläisen tärkeys:

”Keikkatyötä tekevät hoitajat ovat äärimmäisen tärkeä osa sujuvaa terveydenhuoltoa. Mikäli yksikin työntekijä sairastuu, hänelle tarvitaan sijainen, jotta asiakkaat saavat ansaitsemaansa hoitoa ja huolenpitoa.”

Sairaanhoitajakeikkatyöt tarjoavat useita etuja sekä työnantajille että työntekijöille. 

 • Työnantajille se voi auttaa lievittämään henkilöstöpulaa tarjoamalla heille pääsyn korkeasti koulutettujen, vuokratyöntekijöiden joukkoon, jotka voivat tarvittaessa nopeasti täyttää työvoima-puutteet. Tämä säästää myös rekrytointikustannuksia lyhytaikaisiin tarpeisiin. 
 • Se tarjoaa myös joustavuutta työntekijöille, joilla voi olla muita sitoumuksia, kuten perhe tai koulutus, mutta voivat kuitenkin työskennellä ja ansaita rahaa omilla ehdoillaan.

Aarni henkilöstön avoimet työpaikat löydät täältä.

Sairaanhoitajan palkka -tuntipalkka vuokratyössä

Sairaanhoitajan palkka on terveydenhuollon kuuma keskustelunaihe. 

Aarni henkilöstön vuokratyöhön palkkaamien sairaanhoitajien palkka vaihtelee 17-30€h välillä.

Palkka määräytyy seuraavasti:

 • TES:n tai YSOS:n mukainen
  • tämän määrittelee yrityksen toimilupa
 • Määräaikaiset/kokoaikaiset työntekijät ovat kuukausipalkalla
 • Sairaanhoitaja keikkatyö tuntipalkka: Tuntipalkkaisten keikkatyöntekijöiden kanssa neuvotellaan palkka yleensä erikseen

Muita palkkaan vaikuttavia asioita:

 • Kokemusvuodet ja vaativuusryhmät
 • Ilta-, yö- ja viikonloppulisät

Määräaikaisen vuokratyöntekijänkin palkka on linjassa muun yrityksessä työskentelevän saman alan henkilöstön palkan kanssa.

Aarni Henkilosto kammen ja sydan ikoni

Henkilöstövuokrausyritys hoitoalalla

Hoitoala on erittäin vaativa ja haastava toimiala, joka vaatii omistautunutta työvoimaa varmistaakseen laadukkaan palvelun. Aarni Henkilöstö on erikoistunut tarjoamaan yrityksille päteviä terveydenhuollon ammattilaisia, kuten sairaanhoitajia, lähihoitajia, välinehuoltajia ja ohjaajia.

Hoitoalan henkilöstöyritykset ovat nousseet kriittisiksi kumppaneiksi terveydenhuollon hoivakodeille, jotka haluavat täyttää henkilöstövajeet tehokkaasti.

Ammattitaitoisen työvoiman kysynnän kasvaessa hoitoalalla henkilöstötoimistoista on tullut keskeisiä toimijoita tämän tarpeen täyttämisessä. Nämä yritykset virtaviivaistavat omaa rekrytointiprosessia ulkoistamalla työntekijöiden hankkimisen henkilöstövuokrausfirmalle.

Tämä antaa terveydenhuollon tarjoajille enemmän aikaa keskittyä laadukkaan potilashoidon tarjoamiseen huolehtimatta henkilöstöön liittyvistä hallinnollisista rasitteista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhteistyö hyvämaineisen hoitoalan henkilöstövuokrausfirman kanssa voi hyödyttää merkittävästi terveydenhuoltolaitoksia, jotka haluavat parantaa työvoimanhallintastrategioitaan.

Mitä Vuokratyöntekijänä oleminen tarkoittaa?

Vuokratyöntekijänä oleminen tarkoittaa, että olet henkilöstövuokrausyrityksen palveluksessa tietyn ajan sen sijaan, että sinut palkattaisiin suoraan yritykseen. Vaikka työsuhde onkin solmittu henkilöstöyrityksen kautta, toimenkuvasi on kuitenkin ammattiasi vastaavaa työtä. 

 • Hoitoalalla tämä tyypillisimmin tarkoittaa mm. perushoitoa ja huolenpitoa, sairaanhoitoa, lääkehoitoa sekä potilaiden hoidon jatkuvuuden varmistamisen. 

Indeedin artikkelissa kerrotaan kattavasti: ”Määräaikaiset vuokratyöntekijät ovat henkilöitä, jotka täyttävät tehtävän lyhyeksi ajaksi. Yritykset voivat palkata väliaikaisia työntekijöitä suoraan tai tehdä sopimuksen henkilöstötoimiston kanssa, joka tunnistaa sopivat ehdokkaat ja lähettää heidät tilapäisiin töihin. Yleensä vuokratyöntekijät jättävät tehtävänsä sopimuksen päättyessä, mutta joissain tapauksissa yritykset testaavat mahdollisia vakituiseen työpaikkaan ehdokkaita määräaikaisella työsuhteella. Väliaikaiset työntekijät voivat myös käyttää työtä saadakseen lisätietoja yrityksestä tai toimialasta ennen kuin sitoutuvat kokopäiväiseksi työntekijäksi.”

Työntekijöille vuokratyö tarjoaa joustavuutta ja perehtymistä eri toimialoille ja työtyypeille. 

Se voi myös toimia jalkana ovenvälissä niille, jotka tavoitteleva vakituista työsuhdetta.

Lisää vuokratyöstä voit lukea Mitä on henkilöstövuokraus?-artikkelista.

Lähihoitaja keikkatyöhön
Lähihoitaja keikkatyöhön

Mikä on vuokratyösopimus?

Vuokratyösopimus on työsopimus, jossa työntekijä palkataan johonkin yritykseen töihin määräajaksi. Vuokratyösopimusmalli on oikeudellinen asiakirja, jossa määritellään työntekijän työsuhteen ehdot. Breathen artikkelissa kerrotaan vuokratyösopimuksesta hyvin:

”Työsopimus on olemassa työnantajan ja työntekijän välillä ja se on työsuhteen perusta. Yleisesti ottaen se kattaa yksityiskohdat, kuten työajat, työn laajuuden, lomaoikeuden, sairausajan palkan, etuudet sekä työntekijän tehtävät ja vastuut.

Työsopimus, olipa kirjallinen tai ei, tulee voimaan heti, kun työntekijä hyväksyy työtarjouksensa.”

Tämä malli määrittelee sekä työnantajan että työntekijän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet. Se toimii myös tukena kiistoissa tai oikeudellisissa ongelmissa, mikäli jotain tapahtuu työntekijän toimikauden aikana.

Työsopimusmalliin tulee sisältyä mm. seuraavat tiedot: työnkuva, palkkatiedot, työajat, lomaoikeudet, irtisanomislausekkeet ja salassapitosopimukset. 

Työsopimuksen tavoitteena on varmistaa, että molemmat osapuolet ymmärtävät selkeästi roolinsa ja vastuunsa heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Tämä auttaa välttämään väärinkäsityksiä tai erimielisyyksiä.

On tärkeää, että työnantajat räätälöivät työsopimusmallinsa vastaamaan alan erityistarpeita ja liiketoiminnan vaatimuksia. Hyvin laadittu työsopimus voi auttaa edistämään myönteistä työsuhdetta työnantajan ja työntekijän välillä luomalla selkeät toimintaohjeet työpaikalla.

Mihin sairaanhoitaja voi mennä töihin?

Sairaanhoitajan työn löytäminen voi olla sekä helppoa että haastavaa. Sairaanhoitajilla on suuri kysyntä, mutta pätevyyttä ja mieltymyksiä vastaavan oikean työn löytäminen vaatii usein etsimistä. 

 • Yleisin sairaanhoitajan työpaikka on sairaalassa. Sairaalamaailma tarjoaa laajasti erilaisia työmahdollisuuksia päivystyksestä tehohoitoyksiköihin. Sairaalaympäristössä työskentely voi kuitenkin olla vaativaa esimerkiksi raskaan potilaskuormituksen, mahdollisesti pitkittyneiden työvuorojen, korkean stressitilanteen ja tartuntataudeille altistumisen vuoksi.
 • Sairaaloiden lisäksi on kuitenkin muitakin terveydenhuollon paikkoja, joissa sairaanhoitajat voivat työskennellä, kuten hoivakodit, poliklinikat ja yksityiset lääkäriasemat.

Usein myös kysytään, voiko sairaanhoitaja tehdä lähihoitajan töitä? Sairaanhoitajat voivat tehdä kaiken, mitä lähihoitajat tekevät. Sairaanhoitajaopiskelijatkin voivat toimia lähihoitajan työtehtävissä, mikäli työnantaja näkee ammattitaidon ja opintojen olevan riittävällä tasolla. Lähihoitajan ammattinimikkeellä he eivät kuitenkaan saa työskennellä.

Miten vuokratyösopimus eroaa tavallisesta työsopimuksesta?

Henkilöstön suhteen erilaisten työsopimusten ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Yksi viime vuosina suosiotaan kasvattanut sopimustyyppi on määräaikainen vuokratyösopimus. Tämäntyyppinen sopimus eroaa ns. perinteisestä työsopimuksista monella tapaa.

 • Ensinnäkin vuokratyösuhteessa suurin eroavaisuus ns. perinteiseen työsuhteeseen verrattuna on se, että työsopimus solmitaan aina henkilöstövuokrausyrityksen kanssa, eikä sen yrityksen kanssa, jossa työskentelet. 
 • Vuokratyösuhde on lähes aina keikkaluontoinen tai määräaikainen, eli työntekijällä on sopimus vain määrätyksi ajaksi ja työn loppumispäivämäärä on yleensä valmiiksi tiedossa. Perinteisestä työsuhteesta puhuttaessa voidaan tarkoittaa määräaikaisen työsuhteen lisäksi myös toistaiseksi voimassa olevaa, eli vakituista työsuhdetta. 
 • Työntekijää koskevat samat ammatilliset oikeudet ja vastuut molemmissa työsuhteissa, mutta kaikki vakituisten työntekijöiden edut eivät koske vuokratyöntekijöitä.

Toisaalta määräaikainen työ tarjoaa joustavuutta esimerkiksi niille työntekijöille, jotka eivät välttämättä halua pitkäaikaista sitoutumista yhteen yritykseen. Penpoinin artikkelissa muistutetaan myös vakinaistamisen mahdollisuuksista: ”Yritykset voivat palkata tilapäisiä työntekijöitä uusiksi vakituisiksi työntekijöiksi, kun he täyttävät johdon odotukset. Hyvän työmoraalin osoittaminen, nopea oppiminen ja toisten auttaminen ovat avaimia tällaisen tarjouksen saamiseen.”

Miksi vuokratyövoimaa käytetään?

Nykypäivän nopeatempoisessa liiketoimintaympäristössä henkilöstöstä on tullut olennainen osa menestyvän yrityksen toimintaa. Vuokratyövoimaa käytetään usein saavuttamaan tiettyjä tavoitteita, joita ei voida saavuttaa olemassa olevalla työvoimalla. Syitä vuokratyövoiman käyttöön on aina kustannussäästöistä tehokkuuden ja tuottavuuden kasvuun. Avokaadon artikkelissa on hyvin kattavasti kerrottu merkittävimmät edut:

Jos mietit, miksi sinun pitäisi palkata vuokratyöntekijöitä, tässä on kolme keskeistä seikkaa, joita se tarjoaa.

 • Joustavuus: Vuokratyön tärkein etu on sen joustavuus. Väliaikaisten työntekijöiden kanssa sinulla on vapaus mukauttaa henkilöstön kokoa nopeasti tarpeen mukaan. Tämä tarkoittaa, että voit lisätä tai vähentää henkilöstömäärääsi selviytyäksesi odottamattomista työkuormista.
 • Kulujen alennukset: Koska määräaikaiset työsuhteet ovat voimassa vain tietyn ajan, sinun ei tarvitse huolehtia sopimuksen irtisanomisen kuluista. Vuokratyöntekijöiden kuluihin ei myöskään tarvitse laskea koulutuspäiviä, terveystarkastuksia yms. Henkilöstövuokrausfirma on myös usein vastuussa vuokratyöntekijän vakuutuksista.
 • Vajaan työvoiman täyttäminen: Jos vakituinen työntekijä on lomalla tai tulee odottamaton poissaolo, tilapäisen työntekijän palkkaaminen voi auttaa täyttämään aukon, jotta tiimisi ei joudu ylikuormitukselle hänen poissaolonsa vuoksi. Keikkatyylinen tai määräaikainen vuokratyösuhde on kätevä ratkaisu yrityksen tunnistaman erityistarpeen hallintaan.”

Vaikka vuokratyöntekijät ovatkin tilapäisiä työntekijöitä, he omaavat kuitenkin vaadittavat koulutukset ja ovat ammattitaitoisia ammattilaisia alallaan.

Mitä vuokratyöntekijä maksaa?

Henkilöstövuokrauspalvelun käyttöä suunnitellessa iso vaikuttava asia on tietysti hinta.

Aarnilla on kolme tapaa laskuttaa yritystä:

 1. Kiinteät tuntihinnat. 
 • Tuntiveloitus maksetaan tehtävänimikkeen mukaan
 • Tätä käytetään yleensä silloin, kun työntekijälle maksetaan TES:in mukaista, kiinteää palkkaa
 • Vuorolisät hinnoitellaan erikseen (yleensä kertoimen mukaan)
 • mahdollisia sairaspoissaolokustannuksia ei laskuteta asiakkaltaKerroinpohjainen hinnoittelu
 1. Pohajutuu työntekijän tuntipalkkaan
 • esimerkiksi 1,85x työntekijän tuntipalkka)
 • Sopimuspalkkasovitaan tarpeen ja kiireellisyyden mukaan
 • Lisät maksetaan usein kertoimien mukaan
 1. Suorarekrytointien veloitus
 • Sidottu rekrytoitavan työntekijän kuukausipalkkaan
 • Laskutuskerroin sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä
 • Laskutetaan kahdessa osassa:työsuhteen alkaessa sekä koeajan jälkeen
mitä vuokratyöntekijä maksaa?

Sairaanhoitaja työpaikat -Avoin vuokratyöpaikka 

Aarni Henkilöstöllä on tälläkin hetkellä avoimia sairaanhoitajien työpaikkoja mm. vanhus- ja vammaistyön, terveydenhoidon sekä mielenterveys- ja päihdetyön piirissä.

Työpaikat löydät osastoittain täältä.

Mikäli etsit työpaikkaa ja haluat kuulla meistä lisää, ota rohkeasti yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää. Työpaikkaa voit hakea myös tätä kautta.

Lähteet

Penpoin

Avokaado

Indeed

BreatheAarni Henkilöstö (Lähihoitaja keikkatyöhön, Mitä on henkilöstövuokraus?, Osastot, Ota yhteyttä, Avoimet työpaikat, Hae töihin)